Publisert: 20.05.2021

Del artikkel via:

Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvaltning AS

Vi har gleden av å informere om at Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvalting AS som fortsettende virksomhet.

Boligen ble kjøpt i Melhus kommune i Trøndelag i 2018. Kjøperne reklamerte etter å ha oppdaget skjeggkre. Gjennom et skadedyrfirma fikk selgerne rettet mangelen. Ut fra firmaets rapporter og de metoder som var brukt, måtte det legges til grunn at boligen var blitt fri for skjeggkre. Det var ikke «godtgjort» noe verdifall av boligen som følge av risikoen for at bestanden tar seg opp igjen, og det er da ikke grunnlag for prisavslag.

Kjøperne kunne heller ikke kreve prisavslag for de midlertidige bruksulempene de hadde hatt som følge av selgernes retting, ifølge dommen. Bekjempelsen av skjeggkreene hadde skjedd innen rimelig tid og uten urimelig ulempe for kjøperne, slik loven krever. Gjennom rettingen var balansen i kontrakten gjenopprettet, og det var ikke grunnlag for prisavslag for de nevnte ulempene.

– Dette betyr i praksis at skjeggkre – juridisk sett – har blitt som andre insekter. Det vil bli vanskeligere å få prisavslag med begrunnelse i mulig verdifall som følge av skjeggkre. Det henger også sammen med at bekjempingsmetodene har blitt langt bedre de siste årene, sier juridisk direktør Terje Sjøvold i OBOS.

Her er dommen fra Høyesterett.

Flere nyheter

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Ikke ta sagen i egne hender

Ikke ta sagen i egne hender

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!