Hammersborg Eiendomsforvaltning AS forestår en rekke oppgaver som forretningsfører, og innen Regnskapsførsel kan vi tilby følgende tjenester:

 

  • Fører regnskap i tråd med reglene om god regnskapsskikk samt etter bokføringslovens bestemmelser.
  • Utarbeider budsjett for selskapene og eiendommene, i tillegg til likviditets- og langtidsbudsjett hvis selskapet har behov for dette.
  • Årsregnskap med tilhørende noter leveres innenfor lovens frister.  Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, og ligningsdokumentasjon.  For boligselskaper utarbeide vi 3. partsopplysninger til beboere som dokumentasjon til Skatteetaten.
  • Innkreving av felleskostnader samt annen utfakturering og oppfølging av utestående beløp. Vi gir råd til styret om nivå for fellesutgifter og eventuell innkalling av  nødvendig kapital.
  • Utbetaling av honorar til selskapene styremedlemmer  samt forestår lønnsutbetalinger til ansatte i selskapene. Dette inkluderer innberetning av ytelser samt utarbeidelse og innsending av terminoppgaver, årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
  • Utarbeidelse og innsending av merverdiavgiftsoppgave
  • Gjennom det elektroniske systemet Eyeshare  behandles inngående fakturaer og vi sørge for betaling av selskapets utgifter etter forutgående attestasjon og anvisning fra styre.
  • Regnskapsrapportering skjer fra to til fire ganger pr år avhengig av type selskap. Styret kan når som helst finne oppdaterte regnskapstall i Styreportalen.

Kontaktperson

Anni Kristi Broch

Daglig leder

+47 917 80 209