Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Regjeringen foreslår å forlenge strømstøtteordningen frem til mars 2023. Forslag til endring i midlertidig lov av 22. desember 2021 nr 170 er foreløpig ikke formelt vedtatt, men det er politisk enighet om forlengelse.

Ikke ta sagen i egne hender

Busker og trær gir farge og liv til hagen hele sommeren. En rik hageflora er også en av de vanligste kildene til konflikt med naboen. Slik løser dere uenigheter.

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Enova har nå åpnet for kartleggingsstøtte til borettslag og sameier. Formålet med støtteprogrammet er å gi borettslag og boligsameier en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibruk, effektbehov og klimagassutslipp.

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!

Velferdsetaten i Oslo Kommune kan gi tilskudd til sameier og borettslag i Oslo hvor det bor flere eldre og/eller andre med funksjonsnedsettelser.

Ansvar for snøras fra taket

Vinterstid er det viktig å kjenne til hvilket ansvar boligselskapet har for snøras fra taket.

Regjeringen innfører strømstøtte til borettslag og sameier

Fredag 21. januar fastsatte Olje- og energidepartementet en forskrift slik at borettslag og sameier inkluderes i strømstøtteordningen.

Vinterforberedelser

Plutselig blir det kuldegrader. Det lønner seg å være forberedt. Unngå at vannet fryser! Her er noen tips til enkle vedlikeholdstiltak for å sikre en problemfri vinter.

Håndtering av overvann

Overvann kan medføre store, kostbare skader

Høye strømpriser – kan vi spare på å bytte strømleverandør?

I de sørlige delene av Norge var spotprisen for september den dyreste måneden for strøm noensinne. Hvorfor skjer dette?

Hvorfor investere i ladeanlegg til borettslag og sameier?

Det korte svaret er: det gjør boligselskapet mer attraktivt og beboerne mer fornøyd. Det er ingen tvil lenger, flere og flere velger ladbar bil.