Vi jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen til styremedlemmene enklest mulig. Hos oss får styret én fast kontaktperson, som har oversikt over regnskap, purring av fellesutgifter/ husleie, behandling av forsikringsskader, eierskifter og styrerådgivning. Dette gir styremedlemmene enkel tilgang til informasjon som vi som forretningsførere har tilgang til.

Vi har lagt ned betydelige ressurser i tekniske løsninger som letter styrets arbeid, og har i dag blant annet elektronisk bilagsattestasjon, slik at styret kan anvise/attestere fakturaene elektronisk.

Vi er samlokalisert med Brækhus Advokatfirma DA med erfarne eiendomsadvokater, som er godt kjent med problemstillinger i boligselskaper og innen eiendomsretten generelt. Selskaper som forvaltes av Brækhus Eiendom får rabatt på advokattjenester.

I tillegg har vi også andre gunstige rabattavtaler innenfor eiendomsrelaterte produkter som finansiering, revisjon, forsikring, olje, strøm, vaktmester- og renholdstjenester, med mer.

    Kontaktperson

    Anni Kristi Broch

    Daglig leder

    +47 917 80 209