Publisert: 29.10.2021

Del artikkel via:

Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvaltning AS

Vi har gleden av å informere om at Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvalting AS som fortsettende virksomhet.

Årsaken er i stor grad at hele verden er inne i en stor energiskvis, hvor det kjempes med nebb og klør om å skaffe seg mest mulig gass og kull inn mot vinteren. Gassprisen i Europa var 6-7 ganger høyere i september enn i fjor, og strømprisen ble tilsvarende 3-4 ganger høyere. Når dette skjer samtidig som det har vært et tørt år i de sørlige og vestlige delene av Norge, blir strømprisen også her påvirket sterkt.

Hva kan vårt boligselskap spare?

Vi har fremforhandlet en meget gunstig strømavtale for borettslag og boligsameier som er forvaltet av OBOS. Denne avtalen inkluderer kraftforvaltning, som har gitt en lavere pris enn spotpris de siste 5 årene. I tillegg sparer kundene penger fordi avtalen inkluderer prisgunstig gjenvinningskraft.

Avtalen med Entelios er på levering av 100 % fornybar strøm fra norsk kraftproduksjon.

Dere kan enkelt sammenligne deres strømavtale, med tilbudet gjennom OBOS.

Dette er enkelt og uforpliktende for boligselskapet, og uten unntak har alle boligselskap som har sammenlignet priser fått redusert sine strømkostnader ved å slutte seg til OBOS-avtalen.

Ved å laste opp deres siste strømregning her, vil Entelios gjøre en beregning og presentere dette i en epost.

Mer informasjon om avtalen får dere ved ta kontakt med din forvalter.

Les mer her om hvordan ditt boligselskap kan kutte kostnader og ta et bevisst miljøvalg.

Kontaktperson i Entelios

Rune Eriksen, Leder salg i Entelios i Norge

E-post: rune.eriksen@entelios.com

Flere nyheter

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Ikke ta sagen i egne hender

Ikke ta sagen i egne hender

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!