Publisert: 01.11.2021

Del artikkel via:

Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvaltning AS

Vi har gleden av å informere om at Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvalting AS som fortsettende virksomhet.

Nedbør og smeltevann som renner av tette overflater som tak, veier og gårdsplasser kalles gjerne overvann. Hyppigere og kraftigere nedbør setter krav til at uteområdene utformes slik at vann ikke gir skader på egen bygningsmasse eller naboeiendommer.

Jevnlig vedlikehold er viktig

Det er viktig med fall ut fra bygningene slik at vann ledes vekk og fortrinnsvis infiltreres på egen eiendom slik at ikke avløpsnettet belastes. Dette kan skje ved hjelp av renner, grøfter, beplantning, fordrøyningsmagasin og dammer. Utforming og materialbruk for tak, veier og plasser virker inn på hvor mye og hurtig vanner renner vekk. Jevnlig vedlikehold med rensing av sluk, rister og kummer vil sikre at vann i større grad renner unna slik som tiltenkt.

Lær mer om overvann

Her har vi samlet noen artikler med mer informasjon om overvann.

Norges vassdrags- og energidirektorat: Lær mer om overvann

Nye krav til overvannshåndtering: Les mer

Direktoratet for byggkvalitet: Tips for håndtering av overvann

Trenger styret hjelp til vedlikeholdsprosjekter? OBOS Prosjekt bistår blant annet med utemiljø og grøntanlegg.

Flere nyheter

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Ikke ta sagen i egne hender

Ikke ta sagen i egne hender

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!