I tillegg til regnskapsførsel i boligselskapet har vi dyktige eiendomsforvaltere som kan bistå styret med:

 • Generell rådgivning
 • Utforming av innkalling til årsmøter og generalforsamlinger
 • Deltagelse på og ledelse av ordinære og ekstraordinære årsmøter
 • Innkalling og gjennomføring av styremøter
 • Oppstartsmøte med nye styremedlemmer
 • Utforming av korrespondanse i ulike saker
 • Økonomisk og administrativ rådgivning
 • Økonomiske beregninger
 • Forsikringsspørsmål og skadesaker
 • Eierskifter
 • Inngåelse og avslutning av leieavtaler inkl. etablering av depositumskonti

I tillegg tilbyr vi:

 • Kurs for styremedlemmer
 • Gunstige leverandøravtaler
 • Elektroniske løsninger
 • Nyhetsbrev med aktuell informasjon knyttet til drift av boligselskaper
  Kontaktperson

  Anni Kristi Broch

  Daglig leder

  +47 917 80 209