Publisert: 10.02.2022

Del artikkel via:

Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvaltning AS

Vi har gleden av å informere om at Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvalting AS som fortsettende virksomhet.

Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare, og taket må regelmessig inspiseres. Er det rasfare, skal taket ryddes snarest mulig. Det er ikke tilstrekkelig å sette opp varsel om at det er fare for snø og is fra tak.

Dersom det raser fra taket, skal boligselskapet sørge for at fortauet ryddes så snart som mulig. Det er viktig at styret har god internkontroll-rutine vedørende rasfare og is og at inspeksjonsplikten blir ivaretatt.

NBBL har skrevet en artikkel som tar for seg dette tema.

Flere nyheter

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Ikke ta sagen i egne hender

Ikke ta sagen i egne hender

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!