Ansvar for snøras fra taket

Ansvar for snøras fra taket

Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare, og taket må regelmessig inspiseres. Er det rasfare, skal taket ryddes snarest mulig. Det er ikke tilstrekkelig å sette opp varsel om at det er fare for snø og is fra tak. Dersom det raser fra taket,...