Vinterforberedelser

Vinterforberedelser

Husk å tømme og stenge av vannet til utekraner.Frosne vannrør som sprekker er et vanlig problem. På senhøsten bør man få sjekket at sluk, takrenner og nedløp er frie for blader og annet rusk. Da minsker faren for frostspreng og vannlekkasjer.Minn beboere om å rense...
Håndtering av overvann

Håndtering av overvann

Nedbør og smeltevann som renner av tette overflater som tak, veier og gårdsplasser kalles gjerne overvann. Hyppigere og kraftigere nedbør setter krav til at uteområdene utformes slik at vann ikke gir skader på egen bygningsmasse eller naboeiendommer. Jevnlig...