Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtaler

Mer informasjon om leverandørene vi har inngått samarbeide med finner du her. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med din forvalter. Her kan det være mange penger å spare for boligselskapet.  
10 råd til nye styreledere

10 råd til nye styreledere

1. Engasjement og sunn fornuft er gode egenskaper. Som styreleder skal du forholde deg til mange type mennesker og bidra til at styret tar gode beslutninger. 2. Gjør deg kjent med styrets oppgaver og boligselskapet ditt. Snakk med avtroppende styreleder, og...