Lov å være digital

Lov å være digital

I tillegg åpnes det for at kommunikasjon mellom borettslaget/eierseksjonssameiet og eier/beboer som hovedregel kan skje digitalt.En pådriver og katalysator for dette arbeidet har naturlig nok vært koronapandemien. Under pandemien har det vært vanskelig å samles fysisk...