Publisert: 21.06.2021

Del artikkel via:

Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvaltning AS

Vi har gleden av å informere om at Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvalting AS som fortsettende virksomhet.

1. Engasjement og sunn fornuft er gode egenskaper. Som styreleder skal du forholde deg til mange type mennesker og bidra til at styret tar gode beslutninger.

2. Gjør deg kjent med styrets oppgaver og boligselskapet ditt. Snakk med avtroppende styreleder, og si ja til oppstartmøte med din forvalter i Hammersborg Eiendomsforvaltning.

3. Gjør deg kjent med Styreportalen og bruk den aktivt!

4. Få oversikt over den økonomiske situasjonen, planer, prosjekter, avtaler, leverandører. Hva krever oppfølging?

5. Sett mål for styrets arbeid. Legg en plan for styremøter og hvilke oppgaver som bør prioriteres.

6. Som styreleder er det viktig å involvere hele styret. Skaff deg oversikt over styremedlemmenes kompetanse, engasjement og interesser. Det gjør det lettere å fordele oppgaver internt i styret.

7. Lag en strategi for god kommunikasjon med beboerne.

8. Husk at hele styret skal behandle alle saker og fatte beslutninger i fellesskap.

9. Skaff deg mer kompetanse gjennom deltagelse på webinarer, kurs og seminarer. OBOS arrangerer en rekke kurs for styremedlemmer, se oversikt på obos.no/kurs

10. Kontakt forvalteren din i Hammersborg Eiendomsforvaltning når du er usikker eller hvis styret trenger hjelp til å få utført administrative oppgaver.

Flere nyheter

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Ikke ta sagen i egne hender

Ikke ta sagen i egne hender

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!