Bygninger Oslo

Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvaltning AS

Vi har gleden av å informere om at Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvaltning AS som fortsettende virksomhet

Obos digital

Lov å være digital

Stortinget vedtok i uken før påske en rekke endringer i borettslags- og eierseksjonsloven. Kjernen i lovendringene er å ta boliglovene inn i det 21. århundre for alvor gjennom å åpne for at generalforsamlinger, årsmøter og styremøter heretter kan holdes digitalt.

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Regjeringen foreslår å forlenge strømstøtteordningen frem til mars 2023. Forslag til endring i midlertidig lov av 22. desember 2021 nr 170 er foreløpig ikke formelt vedtatt, men det er politisk enighet om forlengelse.

Ikke ta sagen i egne hender

Busker og trær gir farge og liv til hagen hele sommeren. En rik hageflora er også en av de vanligste kildene til konflikt med naboen. Slik løser dere uenigheter.

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Enova har nå åpnet for kartleggingsstøtte til borettslag og sameier. Formålet med støtteprogrammet er å gi borettslag og boligsameier en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibruk, effektbehov og klimagassutslipp.

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!

Velferdsetaten i Oslo Kommune kan gi tilskudd til sameier og borettslag i Oslo hvor det bor flere eldre og/eller andre med funksjonsnedsettelser.

Ansvar for snøras fra taket

Vinterstid er det viktig å kjenne til hvilket ansvar boligselskapet har for snøras fra taket.

Regjeringen innfører strømstøtte til borettslag og sameier

Fredag 21. januar fastsatte Olje- og energidepartementet en forskrift slik at borettslag og sameier inkluderes i strømstøtteordningen.

Vinterforberedelser

Plutselig blir det kuldegrader. Det lønner seg å være forberedt. Unngå at vannet fryser! Her er noen tips til enkle vedlikeholdstiltak for å sikre en problemfri vinter.

Håndtering av overvann

Overvann kan medføre store, kostbare skader

Høye strømpriser – kan vi spare på å bytte strømleverandør?

I de sørlige delene av Norge var spotprisen for september den dyreste måneden for strøm noensinne. Hvorfor skjer dette?

Hvorfor investere i ladeanlegg til borettslag og sameier?

Det korte svaret er: det gjør boligselskapet mer attraktivt og beboerne mer fornøyd. Det er ingen tvil lenger, flere og flere velger ladbar bil.

Hammersborg Eiendomsforvaltning AS fusjonerer med OBOS Eiendomsforvaltning AS

Ved utgangen av året vil Hammersborg Eiendomsforvaltning bli en del av OBOS Eiendomsforvaltning. For våre kunder betyr fusjonen at man blant annet får tilgang til gode moderne digitale tjenester og produkter, slik som Styrerommet og VIBBO.

Alle våre kunder vil få en innføring i de nye digitale løsningene og vi inviterer alle styrene til en kundekveld hvor vi presenterer Styrerommet og VIBBO. Vi ser frem til å kunne tilby en enda bedre kundeopplevelse og totalpakke til boligselskapene nå som Hammersborg Eiendomsforvaltning blir en del av OBOS Eiendomsforvaltning.

Aktuelt

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Ikke ta sagen i egne hender

Ikke ta sagen i egne hender

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!

Generelle tilgjengelighetstiltak i sameier og borettslag – Søk tilskudd!

Noe du lurer på? Vi er her for å hjelpe.